Hamina Tillinmäki hulevesipumppaamo

Pumppaamo on kolmen uppoasenteisen pumpun sadevesipumppaamo, joka pumppaa valtatie 7:n Tillimäki-liittymän sadevedet sillan alituksesta ojien kautta lopulta mereen saakka.

Pumppaamo on varustettu automaattisesti toimivalla diesel käyttöisellä varavoimakoneella, joka käynnistyy heti havaittuaan että valtakunnan verkosta puuttuu vaihe/vaiheita.

Tässä kohteessa Pahus Oy toimi aliurakoitsijana Oy Lining Ab:lle kaapelireittien rakentamisessa, kaapeleiden vetämisessä, automaatio-  sekä iv- koneiden ohjauskaapeleiden vetämisessä sekä automaation ja taajuusmuuttajien parametroinnissa. Lisäksi koestimme varavoimakoneen automaattisen käynnistymisen.