Ohjauskeskuksen vaihto/muokkaus

Oy Lining Ab:n aliurakoitsijana työhön kuului pääpumppaamon vanhan ohjauskeskuksen ohjauspiirien,taajuusmuuttajien sekä automaatiolaitteiden purkaminen, uudelle ohjauskeskukselle sulakelähdön rakentaminen, syötön kytkeminen, moottorikaapelien vetäminen sekä kytkeminen.

Uutta ohjauskeskusta on mahdollista sähkökatkon yllättäessä syöttää myös varavoimakoneella.

Lisäksi töihin kuului uuden keskuksen käyttöönotto, taajuusmuuttajien sekä automaation parametroinnit ja olemassa olevan virtausmittarin analogi- ja pulssiviestien kytkeminen uuteen pinnanohjaus- ja kaukovalvonta yksikköön; AqvaSemiin.

Käyttöönoton yhteydessä säädettiin vielä pumppujen imuraot, koska pumput tukkeutuivat helposti.